Informatie

Benodigdheden van een springkasteel

• Een stopcontact van 220V en 16A, alsook een verlengsnoer tot aan het springkasteel/attractie • Vrije doorgang van ca 1 m • Voor levering door het huis dient er vooraf contact opgenomen te worden om het te bespreken • Als ook een 1m vrije ruimte rondom het springkasteel • Ten slotte iemand ter plaatse die ons kan zeggen waar het springkasteel exact moet komen OF er moeten op voorhand duidelijke afspraken gemaakt worden

Gebruik van een springkasteel

• Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade gevallen • De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar. • Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen op het springkasteel is niet toegestaan. • Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is niet toegestaan. • Het is niet toegestaan op de buitenwanden te klimmen. • Bij storm, hevige wind of hevige regen het kasteel plat laten en blower wegnemen. • Bij een windkracht van meer dan 5 Beaufort mag het springkasteel niet gebruikt of opgeblazen worden. • Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkasteel niet gebruikt worden. • Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen. • Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel. !!! Als deze regels worden overtreden zal er een dagprijs aangerekend worden met eventuele reinigingskosten.

Prijzen en betaling

• Alle prijzen vermeld op de website zijn incl. BTW. • Betaling gebeurt steeds bij levering of 5 dagen voordien overschrijven (vermelding datum & type springkasteel/attractie)

Bevestiging

• De verhuur wordt bevestigd via e-mail • De mail is bindend voor de verhuur.

Levering

• Springkastelen, attracties & feest materialen worden gratis geleverd binnen een straal van 30km. • In een straal daar buiten rekenen wij € 0,50 aan per kilometer (U kan de transportkosten steeds bij ons opvragen)

Annulatie

• Bij regenweer gratis annulering van springkasteel/attractie tot 24 uur (1 dag) voor de levering! • Moest u annuleren door andere reden dan gelden volgende regels : 1) Annulatie meer dan een maand voordien : Geen onkosten 2) Annulatie tussen de 1-4 weken voordien : 35 euro administratie kost per huurbedrag van 100 euro (bv 105 euro op 300 euro) 3) Annulatie minder dan een week voordien : 75% van het verhuur bedrag.

Volledige verhuurvoorwaarden

• Volledige verhuur- en leveringsvoorwaarden: zie verder. • Bij verhuur gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en regels! • Let op ! De klant (huurder) blijft verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, Whoopy is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan derden (meer info art 3).

Art 1 Om het springkasteel/attractie te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: Elektriciteit 220 volt, minstens 16A. Een vlakke oppervlakte vrij van scherpe voorwerpen, bij voorkeur gras.

Art 2 De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind. Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

Art 3 De klant staat in voor de op en afbouw van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op -of afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen/attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder. Het is verboden met schoeisel het springkasteel/attractie te betreden alsook met voedingswaren. Het is tevens ook verboden aan de zijwanden of dwarsbalken te hangen of op te klimmen! Verboden voor kinderen onder de 3 jaar of ouder dan 14 jaar naargelang de attractie. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingkosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden. Voor eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Leuven.

Art 4 In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Art 5 De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering of ophaling van de gehuurde goederen. ( bvb beschadiging van gras, tuin of als we een levering door huis doen) klant is volledig aansprakelijk.

Art 6 Bij de in ontvangst nemen van het gehuurde goed dient de volledige huurprijs in contante alsook de waarborgsom betaald te worden naar gelang het product. Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum behoud de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Art 7 In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal. Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: Torens en muren naar binnen plooien en dan het kasteel in twee te plooien. Het gebruik van dak of regenzeil garandeert niet dat het volledig droog zal blijven . Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.

FAQ

• Het uur van levering en ophaling proberen we altijd samen met de klant af te spreken en ook te respecteren. • In drukke periodes kan het wel zijn dat we een beetje moeten afwijken van de gewenste uren zodat we alles mooi aansluitend kunnen inplannen.

Wanneer wordt het springkasteel geleverd en weer opgehaald?

Hoe verloopt de betaling?

• De betaling gebeurt ofwel op voorhand per overschrijving op het rekeningnummer. Vermeld altijd zeker de datum en het type springkasteel. • Ofwel gewoon in contanten bij de levering.

Tot wanneer kan ik gratis annuleren indien ze regen voorspellen?

• Gratis annulatie tot 24 uur (1 dag) voor levering.

Hoe gaat het plaatsen in zijn werk?

• De springkastelen worden opgesteld op egale ondergrond. • Gelieve op voorhand te laten weten of dit een harde ondergrond is of gras. • Wij leggen altijd eerst een grondzeil. • Dit is steeds properder en op deze manier hebben de kinderen ook altijd een zeiltje voor hun schoentjes op te plaatsen. • Het springkasteel wordt ontrold en aangesloten op de blower. • Indien nodig wordt het springkasteel binnenin nog proper gemaakt zodat de kinderen een proper en net kasteel kunnen betreden. • De plaatsing zelf neemt een 20 minuutjes in beslag.

Hoe kan ik reserveren?

• Dit kan telefonisch, per mail of via het online contactformulier. • Het belangrijkste is dat de reservering pas effectief wordt als wij deze bevestigd hebben. • De mail wordt geregeld nagekeken, u mag dan ook binnen de 24 uur een bevestiging verwachten.

Kan de blower tegen de regen?

• De blazer kan tegen regen en hier hoeft dus niets speciaal mee te gebeuren. • Indien het kasteel overnacht bij de huurder vragen we wel om de blower veilig weg te bergen.

Moeten we zelf helpen bij de plaatsing/afbraak?

• Neen dit is niet nodig. • Wij komen steeds met twee. • Een helpende hand kunnen wij steeds appreciëren maar is niet noodzakelijk.

Hoe wordt het springkasteel afgebroken?

• Op het afgesproken uur komen wij terug langs om het springkasteel terug op te halen. • Bij voorkeur staat het kasteel nog opgeblazen zodat we het kunnen controleren. • Door het uitschakelen van de stroom en het openen van de ritsen laten we alle lucht uit het kasteel zodat we dit terug kunnen oprollen en klaar is kees. • Het afbreken duurt iets van een 20 tot 30 minuten.

Heb je nog andere vragen?

• Indien u nog vragen/opmerkingen heeft dan horen wij het graag! Je kan ons mailen: info@whoopy.be of bellen 0476 650858